Logo do druku

Luka Group

Każdy wyrób jest idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Zaprojektujemy, wykonamy i damy gwarancję!

Katalog wyrobów

Obróbka cieplno-chemiczna

Obróbkę cieplno-chemiczną przeprowadzamy z wykorzystaniem lini hartowniczej opartej na piecach PEKAT oraz piecach komorowych typu Zapewnia nam to moiżłiwość wykonania wszystkich podstawowe rodzajów obróbki takich jak:
  • Ulepszanie
  • Nawęglanie
  • Hartowanie
  • Normalizowanie

Posiadamy również możliwość hartowania indukcyjnego.

Koła zębate szczególnie te o mniej sztywnej konstrukcji są hartowane pod prasą hartowniczą OERLIKON typu .

Rodzaj obróbki Parametry obróbki Wymiary graniczne [mm]
NAWĘGLANIE
HARTOWANIE
ULEPSZANIE NORMALIZACJA

Max. szerokość
Max. długość
Max wysokość
600
800
375
Hartowanie pod prasą Max. średnica ø 500

Zdjęcia