Logo do druku

Luka Group

Każdy wyrób jest idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Zaprojektujemy, wykonamy i damy gwarancję!

Katalog wyrobów

Obróbka kół zębatych walcowych

Uzębienie przekładni kół może być frezowane obwiedniowo lub dłutowane, a następnie po obróbce cieplno-chemicznej szlifowane

1.Koła walcowe o zebach prostych
  • zakres modułów 1-10 mm
  • maksymalna średnica koła – 500 mm

2.Koła walcowe śrubowe
  • zakres modułów 1-10 mm
  • maksymalna średnica koła – 500 mm
  • maksymalny kąt pochylenia linii zęba - 30º

Maksymalna osiągalna dokładność kół 6 klasa wg PN