Logo do druku

Luka Group

Każdy wyrób jest idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Zaprojektujemy, wykonamy i damy gwarancję!

Katalog wyrobów

Obróbka kół zębatych stożkowych

Wszystkie przekładnie są obliczane konstrukcyjnie i technologicznie. Zawsze proponowane jest rozwiązanie optymalne. Istnieje możliwość odtworzenia przekładni ze starego rysunku konstrukcyjnego, bądź z nawet poważnie uszkodzonego wzoru.

1. Przekładnie stożkowe i hipoidalne o krzywoliniowych zębach
Uzębienie nacinane jest następujących systemach:
    
  • Gleason (zęby łukowe)                                                                           
Zakres modułów 0,5 – 13 mm
Maksymalna średnica – 800 mm

  • Oerlikon (zęby epicykloidalne)
Zakres modułów 2-10 mm
Maksymalna średnica – 630 mm


2. Przekładnie stożkowe o prostoliniowych zębach
Uzębienie nacinane jest w systemie Coniflex – Comvoid
  • Zakres modułów 1,5-10 mm
  • Maksymalna średnica kół – 500 mm

3. Przekładnie stożkowe specjalne
  • Maksymalna średnica koła pow. 600 mm, pon. 20 mm moduł mniejszy od 1 mm
  • Kąt między osiami ≠ 90º.

Wszystkie płaskie i cienkie koła są hartowane pod prasą. Po obróbce cieplnej koło i zębnik są docierane, parowane oraz poddawane kontroli ostatecznej.