Logo do druku

Luka Group

Każdy wyrób jest idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Zaprojektujemy, wykonamy i damy gwarancję!

Katalog wyrobów

Aktualności

 • Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

   Wytwórnia Przekładni Zębatych LUKA Sp. z o.o. uzyskała z dotację na kapitał obrotowy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  Tytuł projektu: 
  Opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
  Beneficjent: Wytwórnia Przekładni Zębatych LUKA Sp. z o.o.
  Wartość projektu: 95,576.01 PLN
  Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.09.2020
  Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
  Nr naboru: POIR.03.04.00-14-0383/20-00