Logo do druku

Luka Group

Każdy wyrób jest idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Zaprojektujemy, wykonamy i damy gwarancję!

Katalog wyrobów

Szlifowanie


Szlifowanie uzębień stożkowych o łukowej linii zęba wykonujemy przy użyciu szlifierki Gleason Phoenix 200G. 


Parametry maszyny:
Max. średnica koła 200mm
Max. przełożenie 10:1
Kąt bazowy 5-90°
Wysokość zęba – 16mm
Szerokość zęba – 40,65mm
Ilość zębów 5-200
Średnica ściernicy 171,45 – 215,9mm
 
Osie (zakres pracy)
Oś x -102 do152mm
Oś y -102 do 178mm
Oś z 51 – 304 mm
 
Sterowanie:
CNC 7-osiowe Fanuc z serwonapędem
Osie napędzane silnikami A/C


Szlifowanie zębów w obrobionych cieplnie kołach zębatych pozwala na osiąganie nawet 4-5 klasy dokładności i optymalną produkcję przekładni w klasie 6.